Monthly Archives: July 2020

Laman Web Baru Kami

Laman Web Baru Kami

Sejarah Pusat Islam UNISELPusat Islam Universiti Selangor (UNISEL) ditubuhkan atas kehendak Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Razali Agus, Naib Canselor UNISEL dalam satu pertemuan beliau dengan semua kakitangan bahagian Hal Ehwal Pelajar UNISEL pada 15 Ogos 2007, bagi menggantikan Unit Agama danPembangunan Insan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar yang telah beroperasi…

Read more