Strategi Pusat Islam

Strategi Pusat Islam

Bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan program yang dirancang, Pusat Islam telah menggariskan strategi komprehensif dalam pembangunan ummah untuk mencipta kecemerlangan sejagat.

Antara strateginya :

  • Membentuk pelajar, staf dan mayarakat sekitar ke arah generasi beriman, beretika dan bertaqwa melalui budaya ilmu, akhlak dan ibadah.
  • Menanam nilai-nilai murni dan universal berasaskan ajaran al-Quran dan al-Sunnah (Ahli Sunnah Wal-Jamaah).
  • Membimbing nilai-nilai murni dan universal berasaskan ajaran al-Quran dan al-Sunnah (Ahli Sunnah Wal-Jamaah).
  • Membimbing dan mendidik pelajar serta warga kampus Universiti Selangor untuk memehami dan menghayati ajaran Islam.
  • Menggerakkan warga kampus dan umat seluruhnya ke arah kehidupan cemerlang dunia dan akhirat. Berkhidmat dan berbakti kepada seluruh warga kampus universiti dan masyarakat sekitarnya.