Visi dan Misi

Visi dan Misi

VISI
Menjadi Pusat Pembangunan Insan yang Holististik

MISI
Mempelbagaikan program berorentasikan pembangunan insan dengan kerjasama fakulti, jabatan & pihak luar bagi menyuburkan budaya intelek melalui kegiatan keilmu serta aktiviti yang berasaskan islam selari dengan Visi & Misi UNISEL.

MOTO
Sesuai dengan Misi Pusat Islam bagi memulihkan imej dan meningkatkan mutu perkhidmatan, Pusat Islam Universiti Selangor melakukan anjakan pembaharuan dengan memperkenalkan moto untuk kakitangan dan umat Islam seluruhnya, iaitu:

“Rohani Diangkat, Amal Ditingkat”