Waktu Solat


Selamat Datang ke
Portal Rasmi Pusat Islam UNISEL

Pusat Islam, Universiti Selangor bercita-cita membina imej dan identiti baru ke arah objektif dan fungsi yang lebih bermaruah dan segar dalam Mendidik dan memimpin umat manusia dengan cara terbaik bagi mencapai matlamat murni insan sebagai hamba dan khalifah Allah melalui penyebaran ilmu yang benar-benar berteraskan adab, kualiti, kecemerlangan dan usaha menggerakkan dan menginovasi ke arah umat terbaik. Pusat Islam berharap dengan usaha yang berikut akan mendapat sokongan dan kerjasama dari semua pihak dalam merealisasikan cita-cita tersebut.

Read More

Berita Terkini

Laman Web Baru Kami
Laman Web Baru Kami

Sejarah Pusat Islam UNISELPusat Islam Universiti Selangor (UNISEL) ditubuhkan atas kehendak Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Razali Agus, Naib Canselor UNISEL dalam satu pertemuan beliau dengan semua kakitangan bahagian Hal Ehwal Pelajar UNISEL pada 15 Ogos 2007, bagi menggantikan Unit Agama danPembangunan Insan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar yang telah beroperasi…