• Bestari Jaya, Selangor
  • +603 3280 5132 / 5134 / 5140
  • pusat_islam@unisel.edu.my

Selamat Datang Ke Pusat Islam Universiti Selangor

Saya bersyukur ke hadrat Allah s.w.t., kerana dengan izinNya Laman Web Pusat Islam ini dapat dibina dan disediakan untuk tatapan dan dimanfaatkan oleh semua.

Saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua kakitangan yang turut menyumbangkan tenaga dan idea bagi membina Laman Web ini.

Usaha gigih dan konsisten yang ditunjukkan oleh kakitanga yang terdiri daripada pegawai-pegawai Pusat Islam dan Pusat Komputer khasnya wajar diberikan penghargaan dalam menghasilkan laman web yang efektif ini.

Laman web ini diharapakan dapat menjadi jambatan yang menghubungkan Pusat Islam dengan warga kampus khususnya dan masyarakat luar umumnya.

Saya juga berharap Laman Web Pusat Islam ini dapat terus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat sebagai wadah membina kerohanian ummah dan sahsiah pelajar.

Best Regards,

Dr. Ahmad Zaki Bin Haji Abdul Latiff

Need More Information?

Our faculty provides an exposure to real working environment via various programmes and the latest news about them will be announced through various communication channels, including Facebook and this website.

Contact Us